...

تنها سلاح من چراغ قوه ایست
که در چشم های دنیا می اندازم
دندان گرگ توی تقویم جیبی ام
تنهائی روزها را زوزه می کشد
از پشت این عینک آفتابی
جهان نه زیباتر نه زشت تر میشود

از پشت این عینک آفتابی
تو، هی تو !
چقدر دورتر وُ ...
اتوبوس دارد میرود
بگو این بغل دستی سرفه نکند
تمام پازل ها به هم خواهد خورد
وقتی...
_ راستی این عینک دودی را از کجا خریده اید آقا ؟
_ ...

/ 0 نظر / 47 بازدید