باید پا بگیرم...

باید پا بگیرم باید پا بشم

اگه ساحلم خوبه دریا بشم

اگه پشت شبهای مردابی ام

اگه خسته از رنج بی خوابی ام

اگه با جدایی شدم همسفر

با یه کوله پشتی پر از بغض ِ تر

تو ای من، من ِ ساده ی ناگزیر

بیا از من این من، منو پس بگیر

تو ای من، من ِ خسته از مرد و زن

منم این تویی یا تویی این تو من !

تو ای من که از بی صدایی پری

منو دست ِ" تنهایی ا" نسپُری

اگه دست ِ آیینه مرهم نداشت

ولی تیغ و خنجر واست کم نذاشت

بیا با همین کوله پشتی بریم

یه جوری از این کوچه پشتی بریم

بیا با خودت با خودم را بریم

بیا سمت ِ "تنهایی امون" نریم

باید پا بگیری باید پا بشی

اگه شوره زاری یه دریا بشی

تو ای من که از بی صدایی پری

منو دست بغضای تر نسپری

باید پا بگیری باید پا بشم

باید پا بگیرم باید پا بشی

باید...

/ 2 نظر / 40 بازدید
رضا...ف

سلام ا از دیدار مجدد شما دیروز پس از سال ها خوشنود شدم از خوانش اثرتان لذت بردم مرسی مثل اثار قدیم تان نرم واثر گذار دوست دارشما مهریار بامداد