# سپید

آه پدر !

آه پدر !                                                                                                          آهای پدر!                                                                                                  اوهوی پدر !                                                                                        پدر ژپتو !!!                                                                               چوب هایت هنوز آدم نشدند                                                        پینوکیوهایت را اینبار درست ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید